Toner Architects

Mimaride Sürdürülebilirlik, Yeşil Binalar Sıfır Enerjili Binalar

8 Mart 2023

DESIGNHUB-İST Tasarım, Eğitim ve Uygulama Merkezimizde “Mimaride Sürdürülebilirlik, Yeşil Binalar Sıfır Enerjili Binalar” ulusal paneli düzenlenecektir. Panel, 8 Mart 2023 10:00-13:00 saatleri arasında Y.Mimar Ebru Ünver Karaer, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çiğdem Yılmaz ve Dr.Mimar Cihan Kayaçetin’in katkılarıyla çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecektir.