Toner Architects

Yaratıcı Endüstrilerde Tasarımın Rolü

20 Ocak 2023

İSTKA Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı tarafından desteklenen, Kadir Has Üniversitesi tarafından yürütülen DESIGNHUB-İST Tasarım, Eğitim ve Uygulama Merkezi ve YEKON tarafından yürütülen İstanbul Yaratıcı Endüstriler Merkezi projelerinin ortak etkinliği 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 09:30-12:30 arasında Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. (Zoom üzerinden çevrimiçi katılım imkânı da bulunmaktadır.)

Yaratıcı Endüstrilerde Tasarımın Rolü: Türkiye ve Dünya’dan örnekler

Tasarım, farklı disiplinleri inovatif üretim noktasında buluşturur, bizleri farklı teknikler öğrenmeye ve kendimizi geliştirmeye yöneltir, disiplinlerarası bakış açısı ve meslek pratiği kazanmamızı sağlar.

Tasarım yaratım ve üretim süreçlerinde, kullanıcıların beklentilerindeki güncel değişiklikleri anlayarak, ürün ve hizmetlerin tasarım odaklı düşünme perspektifinde değerlendirilmesi önemlidir.

Bu panelde, bu kapsam çerçevesinde yaratıcı endüstrilerin lokomotif sektörlerinden olan tasarımın farklı alanlarından profesyonellerin katılımıyla Yaratıcı Endüstrilerde Tasarımın Rolü’nü konuşacağız.