Toner Architects

Döngüsel Ürün Tasarımı

Sıfırdan tasarlanan veya mevcut bir ürünün geliştirilmesine yönelik bu projede; Döngüsel ekonomi ürünü tasarımınız ile ürünün minimum revizyonlarla yeniden kullanıma imkan sağlanması ve uzun yıllar kullanımı hedeflenerek sürdürülebilir olması, ülke ekonomisine katkı sağlaması ve doğal kaynakların kullanımının azaltılması ile iklim değişikliğine olumlu etkisi planlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik kavramlarını kapsayan bir perspektife sahip aşağıdaki niteliklerde projeler olmalıdır.

Dijital Teknoloji ve Sürdürülebilirlik: Bu konudaki uzmanları, dijital teknoloji ve sürdürülebilirlik arasındaki sinerjiyi keşfetmeye teşvik edebilirsiniz. Akıllı ürünler, veri analitiği, enerji yönetimi veya kaynak optimizasyonu gibi dijital çözümlerle sürdürülebilirlik alanında ürününüzü geliştirebilirsiniz.

Yeniden Kullanım ve Paylaşım: Paylaşım maliyetine yönelik ürünler tasarlamaya teşvik edebilirsiniz. Örneğin, paylaşımlı bisikletler, kiralık moda ürünleri veya kitap takas sistemleri gibi ürün ve hizmet tasarımına odaklanabilirsiniz.

Atık Minimizasyonu ve Geri Dönüşüm: Tüketicileri, atık miktarını azaltan ve geri dönüşümü değerlendiren ürünleri üretmeye teşvik edebilirsiniz. Bu ürünleri, malzeme tüketimini optimize ederek ve geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih ederek atık tüketimini azaltmayı hedefleyebilirsiniz.

Dayanıklılık ve Tamir Edilebilirlik: Uzun ömürlü tasarlanmasına odaklanabilir. Kullanıcıların, yedek parçalara erişimini kolaylaştıran ve ürünün ömrünü uzatan, müşterilere deneyimleme teşviki sağlayabilirsiniz.

Biyolojik Dönüşüm: Tüketicileri, biyolojik olarak parçalanmış ve toprakta güvenli bir şekilde çözülebilen yiyecekleri düşünmeye teşvik edebilirsiniz. Bu tür ürünler, doğal çevrime entegre olabilir ve atıklarını tüketebilir. 

Yukarıdaki konulardan biri hakkında, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan yaratıcı tasarımlar perspektifine uygun ürün olmalıdır.

Katılım Koşulları

Üniversitelerin ilgili meslek grubu öğrencilerine açıktır(mimarlık, içmimarlık, içmimarlık ve çevre tasarımı, endüstriyel tasarım bölümü). 

Tasarımınıza ait teknik çizimler, çalışma prensipleri, 3d görseller ve ürününüze ait açıklama yazılarınızın yer alacağı paftalarınızı sunum halinde [email protected] adresine göndermelisiniz.

Yarışma Takvimi

Projenin Dijital Teslim Tarihi: 31.03.2024

Ödüller

Birincilik Ödülü: 60.000 TL
İkincilik Ödülü: 30.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL